Siguranța datelor tale, prioritatea noastră.

Preocuparea noastră este de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor cu caracter personal  conform nevoilor structurii dumneavoastră.

Ce este GDPR?

Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Când a intrat în vigoare?

Regulamentul a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018 odată cu abrogarea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Cine este vizat?

Orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau alt organism care stabilește mijloace și scopuri de prelucrare al datelor cu caracter personal.

De ce să lucrați cu noi?

Suntem o companie dinamică, certificată ANSPDCP, oferind servicii complete adaptate nevoilor tale, acum și online.

La ce riscuri se expun cei care nu adoptă prevederile GDPR?

„Diminuați riscurile companiei dumneavoastră. Nerespectarea prevederilor acestui regulament, ca urmare a lipsei documentării și instruirii corespunzătoare atrage sancțiuni de până la 4% din cifra de afaceri globală.”

Andrei Koza, Romania Data Protection

Întrebări frecvente

Ce sunt datele cu caracter personal?

Orice informație privind persoana fizică prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, CNP, date de localizare  sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, genetice, economice, sociale etc.

Ce presupune prelucrarea datelor?

Orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, modificarea, restricționarea, divulgarea sau distrugerea.

Care este organul de control?

În exercitarea atribuțiilor de control conferite de legislația europeană, responsabilă cu efectuarea de investigații este Autoriatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Ce este un DPO?

Termenul de DPO (Data Protection Officer) reprezintă persoana împuternicită să monitorizeze comformitatea orgaizației cu    prevederile GDPR.

Care este domeniul de aplicare teritorială?

Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților oricărui sediu al unei organizații situate pe teritoriul Uniunii Europene.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

Dreptul la acces, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitate, de opoziție, ștergere, modificare și rectificare.

Contactați-ne

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos.

office@romaniadataprotection.com

Telefon: 0771.299.774

Orar de contact: 08:00 - 18:00

Program: Luni - Vineri

Manflo Manage SRL

C.U.I 36910260

Cluj-Napoca