Politica de prelucrare a datelor

 SC MANFLO MANAGE SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în
calitate de persoane vizate în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.romaniadataprotection.com, dispozitive de tip
smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al
protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Termeni si condiții, Politica de Confidențialitate, Despre cookies), vă rugăm să nu utilizați site-ul
www.romaniadataprotection.com

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC MAFLO MANAGE SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru
scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC MANFLO
MANAGE SRL prin intermediul www.romaniadataprotection.com.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. SC MANFLO MANAGE SRL colectează și prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 •  Îmbunătățirea activităților și serviciilor oferite de SC MANFLO MANAGE SRL.
 •  Activități comerciale de vânzări servicii, prin intermediul website-ului www.romaniadataprotection.com 

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 •  Pentru îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.romaniadataprotection.com: nume, prenume, denumirea companiei, telefon,
  e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului, adresa IP,alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies. Pentru
   mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați pagina Despre cookies afișată pe website.
 • Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare serviciile SC MANFLO MANAGE SRL, prin website-ul www.romaniadataprotection.com: nume, prenume denumirea companiei, sediu social, reprezentant legal ,telefon, e-mail, date fiscale și comerciale ale societăților în vederea prestării de servicii business to business.
 • Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC MANFLO MANAGE SRL, îmbunătățirea calității serviciilor: nume, prenume denumirea companiei, sediu social, reprezentant legal ,telefon, e-mail, date fiscale și comerciale ale societăților în vederea prestării de servicii business to business.
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC MANFLO MANAGE SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal
următoarelor categorii de destinatari:

 •  partenerilor contractuali ai SC MANFLO MANAGE SRL în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
 • furnizori de servicii (servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă/vor asista în viitor SC MANFLO MANAGE SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de MANFLO MANAGE nu se vând către terți. De asemenea, datele pe care le prelucram sunt în general referitoare persoanelor juridice și în mod
excepțional date cu caracter personal ale persoanelor fizice. 

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament , respectiv:

 •   de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 •  de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
 • de a obține restricționarea prelucrării;
 •  la portabilitatea datelor;
 •  de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii.
 •  de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 •  de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC MANFLO MANAGE SRL printr-un e-mail la adresa office@romaniadataprotection.com.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată cu exactitate în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr.
679/2016. Pentru datele declarate pentru realizarea serviciului, durata prelucrării datelor este de 1 an sau durata contractuala stabilita, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC MAFLO MANAGE SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop
probatoriu și de arhivare.

Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură
cu aceasta.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare adatelor, SC MANFLO MANAGE SRL nu își asumă nicio responsabilitate. Vă
semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

office@romaniadataprotection.com

Telefon: 0771.299.774

Orar de contact: 08:00 - 18:00

Program: Luni - Vineri

Manflo Manage SRL

C.U.I 36910260

Cluj-Napoca