Potrivit unor înfomații marca Deloitte, 943.000 PLN sau aproximativ 220.000 EUR este amenda pe care a primit-o recent o societate poloneză care potrivit Autorității de supraveghere din Polonia ar fi încălcat obligația de a informa persoanele vizate în conformitate cu art. 14 al Regulamentului, informarea fiind necesară în cazul în care datele nu sunt colectate direct de la persoana vizată. Prima amendă aplicată în această țară are în vedere colectarea de date cu caracter personal din registre publice de către o societate în scopul desfășurării activității comerciale.

Din punct de vedere al informării persoanelor vizate, societatea și-a îndeplinit această obligație doar față de acele persoane fizice pentru care avea o adresă e-mail, în caz contrat informarea făcându-se doar pe site-ul oficial al acesteia. Societatea a invocat costurile operaționale ridicate și a argumentat că furnizarea acestor informații fiecărei persoane vizate în parte s-ar dovedi a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, astfel intrând sub incidența excepției prevăzute de art. 14 alin. (5) din GDPR.  

Autoritatea din Polonia a considerat că măsurile luate de societate ar insuficiente și nu ar satisface cerințele impuse de art. 14 din GDPR. Autoritatea ar susține faptul că societatea ar fi trebuit să își îndeplinească obligația de informare a persoanelor vizate prin intermediul poștei tradiționale sau a telefonului, în măsura în care aceasta se afla în posesia acestui tip de date de contact și că excepția prevăzută de articolul 14 alin. (5) din GDPR nu ar fi aplicabilă în acest caz.