Termeni și condiții

În continuare vă sunt prezentate condițiile în care echipa noastră permite utilizarea acestui site. În situația în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugam să încetați utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului romaniadataprotection.com

www.romaniadataprotection.com administrează servicii de consultanță și vânzări online de pachete pentru implementarea GDPR. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, vor fi supuse acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea vor avea condiții de folosire distinct formulate. Pentru a publica, modifica și vizualiza anunțul sau pentru a vizualiza ofertele disponibile în cadrul RDP, trebuie sa obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii internet.

 1. Definiții

În înțelesul acestor condiții, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

– Utilizator = orice persoană interesată de furnizarea serviciului;

– Serviciu = asigurarea accesului utilizatorului la date și informații transmise de echipa RDP prin Internet, cu ajutorul acestui site;

– Companii asociate = persoane juridice sau fizice, parteneri;

– Echipa RDP = Manflo Manage SRL, prin site-ul www.romaniadataprotection.com

 

 1. Obligațiile Utilizatorului

2.1 Utilizatorul este de acord sa folosească serviciul numai în scopuri legale.

Acesta se obligă:

 1. a) să nu modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau să vândă orice fel de informație sau serviciu obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
 2. b) să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească serviciul sau site-ul pentru a transmite sau recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică;
 3. c) să nu desfășoare activitatea de cracking sau hacking (cracking sau hacking înseamna trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator), sau atacuri de tipul „Denial of Service” (Atacuri de tip „refuzul serviciului” – „Denial of Service” înseamna interferența cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server, în acest fel blocând accesul la/de la Serviciu).

2.2 Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Echipa RDP în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicata de către un terț, ca urmare a utilizării serviciului sau site-ului  și a Internetului de către Utilizator, cat și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

 

 1. Obligații la trimiterea mesajului

Pentru a folosi serviciile oferite, vă obligați:

1) să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum vă este cerut prin formular.

2) să mențineți sau actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, echipa RDP are dreptul să suspende sau să ignore cererea dumneavoastră precum și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciului sau comunicării. De asemenea, echipa RDP este exonerată de orice răspundere pentru orice fel de prejudiciu cauzat utilizatorului ca urmare a furnizării de către acesta sau altă persoana a unor date neconforme cu realitatea sau incomplete.

 1. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați echipa RDP de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați pentru producerea unor prejudicii ca urmare a folosirii serviciilor echipei RDP, conexiunii la site, violării Termenilor și Condițiilor sau violării oricăror drepturi ale Echipei RDP.

 1. Limitarea răspunderii

5.1 Utilizatorul declară în mod expres ca înțelege și este de acord cu următoarele afirmații:

 1. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Serviciul este furnizat și acceptat de către utilizator exact așa cum acesta se prezintă. Echipa noastră nu va fi responsabilă pentru nici o pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-urilor web în legătură cu acesta.
 2. Echipa RPD nu oferă nici o garanție că:
 3. serviciul va împlini toate cerințele dumneavoastră;
 4. serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori;
 5. orice eroare de program va fi corectată în timp util;
 6. serviciul va fi compatibil cu platforma sau aplicațiile software ale utilizatorului;
 7. serviciul sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu poate fi responsabil de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații sau a serviciului.

III. Orice material obținut prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către echipa RDP poate fi folosit doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea oricăror materiale.

5.2 Răspunderea echipei RDP (dacă aceasta este stabilită de către o instanță judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea serviciului conform acestor condiții, este limitata în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la onorariul încasat de către echipa RDP în baza contractului de prestări servicii existent în relația cu fiecare client în parte până la momentul sancționării.

 

 1. Politica echipei RDP de protejare a informațiilor

6.1 Conform politicii de protejare a informațiilor a echipei RDP, putem oferi altor parți anumite informații de ansamblu conținute în formularul de înregistrare sau alte date de același gen. Această politică va fi conforma standardului real existent în acest moment în România. De asemenea, va garantăm că aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastră sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare sau pentru a putea aplica aceste condiții de utilizare.

 

 1. Securitate

7.1 Utilizatorul ia la cunoștință că echipa RDP nu poate controla și nu oferă alt fel de garanții privind securitatea informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Serviciu decât cele cerute de legea română în vigoare.

7.2 Utilizatorul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși echipa RDP va face tot ce ii stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta ca informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciul va fi permanent în siguranță.

 

 1. Conexiunea la alte rețele

8.1 Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de către echipa RDP pe Internet, prin meniul actualități, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt că echipa RDP nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asuma nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

8.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului în sensul utilizării și nu implică sprijinul sau incurajarea de către echipa RDP a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

8.3 Echipa RDP nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sau companiile asociate sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți sau companii asociate, echipa RDP nu este responsabilă pentru respectarea de către Utilizator sau de către terți sau companii asociate a altor acte normative în vigoare în acele țări.

 

 1. Proprietate intelectuală

9.1 Utilizatorul declara în mod expres că a luat la cunoștință faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale echipei RDP sau ale companiilor asociate.

9.2 Acest website și conținutul, precum și toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea echipei RDP. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

9.3 Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • sa exploreze conținutul;
 • sa reproducă, traducă sau utilizeze informațiile publicate numai cu acordul echipei noastre și cu indicarea sursei;
 • să insereze în paginile proprii a unor legături către acest website (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare, se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea portalului www.romaniadataprotection.com).

9.4 Ați luat cunoștință și sunteți de acord că echipa RDP și orice software folosit în legătură cu serviciile sale conțin informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile în vigoare în România. Mai mult, ați luat cunoștință și sunteți de acord că orice conținut din cadrul promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul echipei RDP este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi aplicabile în vigoare în România. Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau sa creați materiale derivate, bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de echipa noastră referitor la serviciile oferite.

9.5 Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestuia aparțin în totalitate echipei RDP.  Întregul conținut al site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date este proprietatea echipei RDP și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea fără acordul echipei a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

9.6 Echipa RDP respectă drepturile de proprietate intelectuala ale altora și cerem utilizatorilor serviciilor noastre să facă același lucru.

 

 1. Date cu caracter personal

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Manflo Manage S.R.L. aplică aceleași standarde de securitate și protecție de înalt nivel, fiind obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, numai cu respectarea măsurilor de securitate și în scopul comunicat.

Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți la completarea formularelor de contact sau prin e-mail sunt tratate cu strictă confidențialitate. Nu sunteți obligat să ne transmiți date cu caracter personal, însă datele transmise voluntar de către tine vor fi utilizate exclusiv în scopul prelucrării solicitării tale. Datele pot face obiectul unei transmiteri exclusiv pentru scopuri interne. În cazuri excepționale, datele sunt prelucrate cu acordul nostru de către parteneri colaboratori, persoane împuternicite. Într-un astfel de caz avem grija ca și partenerul nostru, ales cu atenție, să îndeplinească cerințele legale cu privire la protecția datelor.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor.

Conform Regulament European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, ca persoană fizică beneficiezi de următoarele drepturi:

– informare și acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

– restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Pot exista situații în care doriți să restricționați prelucrarea anumitor date doar pentru o anumita perioada de timp. Spre exemplu nu doriți să mai primiți mesaje comerciale din anumite categorii de interes din partea noastră timp de o luna. Puteți, în orice moment, sa trimiți o cerere prin e-mail în acest sens. În momentul în care doriți să anulați restricționarea prelucrării o puteți face prin una din metodele utilizate la restricționare.

– opoziția prelucrării datelor cu caracter personal.

Este posibil ca la un moment dat să vă doriți să nu vă mai prelucram anumite date cu caracter personal fără însă a le șterge din baza noastră de date. Acest drept poate fi exercitat în orice moment.

– descărcarea într-un format accesibil ale datelor cu caracter personal

Aveți posibilitatea de a cere datele cu caracter personal în format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Poți face aceasta cerere prin e-mail.

– rectificarea datelor cu caracter personal

 Oricând vă modificați datele cu caracter personal puteți actualiza informațiile în baza noastră de date printr-o cerere trimisa prin e-mail.

 

– procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Pagina noastră de internet folosește cookie-urile pentru următoarele scopuri: realizarea unui profil al utilizatorilor, recunoașterea programului de navigare pe internet, pentru a ști din ce loc ați ajuns pe pagina noastră de internet, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu modulele cookies le puteți dezactiva din setările programului de navigare pe internet sau puteți bineînțeles părăsi pagina noastră.

– ștergerea datelor cu caracter personal

Dacă, din diferite motive, doriți să vă ștergeți datele cu caracter personal din baza noastră de date, puteți face o solicitare în acest sens prin e-mail. Atenție, în cazul în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate pentru respectarea unei obligații legale, cererea de ștergere a acestor date poate fi refuzată, caz în care se vor șterge doar acele date pe care nu le mai putem prelucra fără acordul tău.

 

Pentru a vă exercita oricare din drepturile de mai sus puteți trimite o cerere prin e-mail la adresa office@romaniadataprotection.com. Pentru a fi siguri ca sunteți proprietarul datelor vă rugăm ca trimiterea solicitărilor să se utilizeze folosind e-mailul pentru care faceți solicitarea.

 

 1. Generalități

11.1 Echipa RDP poate modifica prezentele condiții fără a fi obligată să anunțe Utilizatorul, aceste modificări fiind socotite ca acceptate de către Utilizator din momentul ce acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

11.2 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevazute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite.

11.3 Odată cu accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract este interpretat în concordanță cu legislația României, iar Utilizatorul acceptă să se supună competenței instanțelor judecătorești din România.

Acest site web poate fi accesat din orice loc situat România cât și din afară, menționând că nu oferim nici o asigurare că, conținutul acestui site se supune legislației altor state din afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o va face pe riscul său, fiind singur responsabil de respectarea legilor pe teritoriului în care acesta se află.

11.4 În ceea ce privește confidențialitatea, nu garantăm că accesarea de către Utilizator a serviciilor noastre va fi confidențială. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie prin intermediul site-ului RDP poate sa nu fie pe deplin în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet, deoarece terțe persoane au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le predă Utilizatorul când folosește acest site web. Uneori, serviciile pe care le accesează Utilizatorul acestui site ii permit de asemenea echipei RDP să primească informații cu caracter personal.

 

 1. Încălcări

Pentru întrebări vă stăm la dispoziție la adresa de mail office@romaniadataprotection.com. De asemenea, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință orice încălcare a “Termenilor și Condițiilor”.

 

office@romaniadataprotection.com

Telefon: 0771.299.774

Orar de contact: 08:00 - 18:00

Program: Luni - Vineri

Manflo Manage SRL

C.U.I 36910260

Cluj-Napoca